top of page

Praktijkvoorwaarden Manueel-Fysiocare

De praktijkvoorwaarden bij Manueel-Fysiocare zijn gebaseerd op de modelovereenkomst van het KNGF. Je vindt in de voorwaarden onze huisregels, onze normen en waarden en onze rechten en plichten. Als fysiotherapeut, maar ook als patiënt, zijn wij beiden verplicht om de gemaakte afspraken na te komen. Samenwerking is de basis van een goede relatie tussen jou (als patiënt) en de fysiotherapeuten bij Manueel-Fysiocare. Wij voelen ons verantwoordelijk voor het geven van duidelijke informatie over de behandeling en de gang van zaken binnen onze praktijk. Alle informatie lees je hier en je kan ten alle tijde toelichting vragen aan je behandelend fysiotherapeut. 

De fysiotherapeut respecteert bij het adviseren en behandelen je persoonlijke omstandigheden en wensen. U mag van de fysiotherapeut een deskundige behandeling verwachten. Wij respecteren ook jouw privacy volgens de geldende wettelijke eisen. ​

Manueel-Fysiocare Online, Nieuwegein, Fy
bottom of page