top of page

Privacyverklaring Manueel-Fysiocare

Bij Manueel-Fysiocare gaan we zorgvuldig om met de bescherming van jouw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen. In deze privacyverklaring geven we je heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Manueel-Fysiocare houdt zich in alle gevallen aan de relevante wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Bij de verwerking van uw persoonsgegevens altijd het doel voor ogen houden waarvoor deze gegevens zijn verstrekt. Deze doelen en de persoonsgegevens die wij daarvoor nodig hebben, zijn beschreven in deze privacyverklaring;

  • Alleen persoonsgegevens van jou verwerken die wij nodig hebben voor de doeleinden waarvoor de verwerking noodzakelijk is;

  • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als dat nodig is voor de verwerking van je persoonsgegevens;

  • Zorgdragen voor passende technische en organisatorische beveiliging van jouw persoonsgegevens;

  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

  • Op de hoogte zijn van jouw rechten m.b.t. jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als Manueel-Fysiocare zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Als je na het doornemen van ons beleid m.b.t. privacy vragen hebt over het bewaken van jouw privacy, kan je contact met ons opnemen.

Afbeelding AVG, website Manueel-Fysiocar
bottom of page