top of page

DTF of verwijzing & Vergoeding

Bij Manueel-Fysiocare bestaat je behandeling uit (arbo- of sport)fysiotherapie, manuele therapie, McKenzie en/of dry needling, volledig toegespitst op jouw klacht. 

Meer tijd en aandacht voor jouw behandeling

Bij ons krijg je meer meer tijd, meer kwaliteit en meer persoonlijke aandacht.

 

Wij hebben 30 minuten de tijd voor een consult.

Wij behandelen je op een zo efficiënt mogelijke manier. Naar aanleiding van jouw hulpvraag stellen wij samen de concrete doelen voor de behandeling op. Je krijgt van ons vooraf een indicatie van het aantal behandelingen. Als blijkt dat meer behandelingen beter zou zijn, dan bespreken wij dit tijdig met je.

DTF of met verwijzing naar onze praktijk.

Alle fysiotherapeuten bij Manueel-Fysiocare zijn opgeleid om zonder tussenkomst van de huisarts of specialist te mogen onderzoeken en behandelen. Dit heet Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF). 

Voor chronische indicaties hebben wij altijd een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig.

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars,

echter het CZ Just label vergoedt onze zorg niet.

Bij gecontracteerde zorg kan je zonder bijbetaling direct gebruikmaken van onze zorg. Fysiotherapie wordt vergoed vanuit het aanvullende pakket. Het aantal behandelingen dat je uit het aanvullende pakket ontvangt, hangt af van jouw zorgpolis.

Welke aanvullende verzekering past het beste bij je? Op deze website vindt je een onafhankelijke zorgvergelijker voor fysiotherapie. Daarnaast heeft beroepsvereniging het KNGF een poster ontwikkeld waarop de meest gunstige polissen staan voor vergoeding van fysiotherapie waarbij GEEN medische keuring voor acceptatie plaatsvindt. 

Geen fysiotherapie (meer) in je pakket?

Ook dan ben je van harte welkom!

Wij verwijzen je graag naar onze tarieven op de website. De zorg blijft hetzelfde, maar je ontvangt aan het einde van de behandeling de factuur die je kan betalen met de pin.

Klachtencommissie

Door de invoering van de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) per 1 januari 2017 zijn alle zorgaanbieders – dus ook fysiotherapeuten – verplicht tot een klachtenregeling en aansluiting bij en onafhankelijke geschillencommissie. Manueel-Fysiocare is via het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) aangesloten bij de Klachtenregeling en geschillencommissie voor Fysiotherapie. Binnenkort verschijnt er een nieuwe Patiëntenfolder Als u rondloopt met een klacht over uw fysiotherapeut.

bottom of page