Innovatie en Zorg op Afstand

Manueel-Fysiocare is een praktijk waarbij verbinden, vernieuwen en ontwikkelen centraal staan. 

Toen in maart 2020 de eerste Lock Down een feit was zijn bij ons alle plannen die reeds in het vat zaten in een stroomversnelling geraakt. 

Het zien van mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden en het feit dat wij ons ervan bewust zijn dat zorg op afstand de toekomst is gaf genoeg reden om onze initiatieven in diverse subsidieaanvragen te gieten. En met succes! Via het ZonMw en de overheid hebben wij medio 2020 de eerste stappen gezet om ook in de toekomst multidisciplinaire zorg op afstand aan te kunnen bieden. 

Zorg op afstand, e-Health en een Gezonde Leefstijl op Afstand vallen of staan met begrijpelijkheid en beleving en succesvolle toepassing van deze manier van werken houdt in dat er verschillende fasen doorlopen dienen te worden. 

Op dit moment (februari 2021) is er in onze organisatie al ontzettend veel gebeurd. 

We hebben ontzettend mooie samenwerkingen opgezet en bevinden ons volop in het leggen van nieuwe contacten en samenwerkingen.

 

Denk hierbij aan samenwerkingen met ziekenhuizen, huisartsen, beroepsverenigingen, onderzoekers/universiteiten, verzekeraars, gemeente en een grote diversiteit aan disciplines zowel binnen als buiten de zorg. 

Uiteraard is zorg ín de praktijk ook mogelijk wanneer de patiënt in staat is naar de praktijk te komen voor revalidatie of sport.

Voorbeelden van de eerste projecten waarbij Zorg op Afstand centraal staan:

- Ontwikkelen van de juiste tools om Zorg op Afstand mogelijk te maken voor kwetsbare mensen in de samenleving middels de juiste informatievoorziening en begeleiding. Concreet betekent dit e-learnings maken, gepersonaliseerde programma's via ons online platform aanbieden en een zorgbuddy 

- Prehabilitatie en Revalidatie bi een Totale Knie of Heupprothese middels multidisciplinaire zorg vanuit de eerste lijn. Middels een gepersonaliseerd programma en zorg van verschillende disciplines 

- Revalidatie in de eerste lijn na opname op de Intensive Care middels multidisciplinaire zorg in de eerste lijn.

Projecten in ontwikkeling

GLI

- Een gezonde leefstijl is niet voor iedereen vanzelfsprekend. De Gecombineerde Leefstijlinterventie helpt mee om mensen een gezonde manier van leven aan te meten. Hierbij staan beleving, de juiste motivatie (van zowel de cliënt als de behandelaren) en multidisciplinaire samenwerking centraal. Met ons netwerk en onze nieuwe samenwerkingen zal er meer commitment zijn bij de cliënt en is deze ook na de twee jaar begeleiding beter gemotiveerd gedrag duurzaam te veranderen.

Onderzoek

- Wij werken mee aan en met diverse studies van verschillende universiteiten en beroepsorganisaties om vraagstukken rondom de meetbaarheid en effectiviteit van zorg op afstand in kaart te brengen. Denk hierbij aan meedenken over het praktisch kader in richtlijnen of het uitvoeren van studies gericht op de validiteit van bestaande meetinstrumenten die nu ineens op afstand moeten worden afgenomen. 

MFC Sports

- Bij Manueel-Fysiocare staat niet alleen gezondheidszorg vanuit de eerste lijn centraal. Coaching op gebied van gedragsverandering en sport is evenzo belangrijk. De tijd waarin we nu leven is uitdagend. Veel mensen (van jong tot oud) ondervinden dagelijks letterlijk de beperking van het niet kunnen sporten. MFC Sports is een onderdeel van Manueel-Fysiocare waarbij training middels online live shows centraal staan. De beste manier om te trainen is door middel van een live show waarbij je letterlijk meedoet met de beste trainers. Middels een nauwe samenwerking met ervaren producers gaan wij de beste online trainingen geven die er momenteel te vinden zijn.

facebook_1612728715701_67642745031817008
selectie foto's  zorg op afstand-7408.jp
selectie foto's  zorg op afstand-7527.jp