top of page

Informatie voor de verwijzer
 

e-Health bij Manueel-Fysiocare


E-health is een manier van hoogwaardige multidisciplinaire zorg op afstand leveren. Deze zorg draagt bij aan betaalbare, toegankelijke, efficiënte, effectieve en kwalitatief goede zorg en leidt tot meer eigen regie voor patiënten. Bij Manueel-Fysiocare geloven wij erg in multidisciplinaire zorg in de eerste lijn waarbij er nauwe samenwerking is met verwijzers. Ten eerste om een cliënt goed te kunnen begeleiden naar herstel en ten tweede om de samenwerking tussen therapeut en specialist op een efficiënte en effectieve manier te kunnen uitvoeren.

Manueel-Fysiocare ontzorgt verwijzers:

 • Voorbereiding van patiënt op de operatie

 • Geven van informatie over operatie en herstel

 • Zorgbuddy als schakel tussen zorgverleners

 • Screening van herstel belemmerende factoren

 • Snel ingrijpen bij postoperatieve complicaties

 • Korte lijnen tussen verwijzer en behandelaars

 • Zorg snel overnemen, patiënt eerder ontslagen uit de tweede lijn

 • Bevorderen van eigen regie bij de patiënt

 • Professionele en periodieke terugkoppeling van gegroepeerde data ten aanzien van herstel

 • Vergoed door de verzekering

Onze zorg op afstand is geschikt voor alle mensen die in afwachting zijn of hebben ondergaan:

 • Totale Heup prothese

 • Totale (halve) knie prothese

 • Artrose Knie (4-8 weken voor de operatie)

 • Artrose heup (4-8 weken voor de operatie)

Online revalidatieprogramma knie of heup (TKP/THP)
Met het online revalidatieprogramma voor patiënten die in aanmerking komen voor een totale knie- of heupprothese introduceren wij een nieuwe manier van werken: revalideren met zorg op afstand in nauw contact met verwijzers. We nemen praktisch werk uit handen en onze manier van werken ontzorgt de verwijzer als het gaat om de juiste leefstijladviezen, prehabilitatie in optima forma en voorlichting gericht op de verwachtingen over de geplande operatie. We evalueren de beleving en tevredenheid van de patiënt en leggen verslag van de resultaten van het revalidatieproces.


Het gezamenlijke doel
Het doel is een zo optimaal mogelijk functieherstel voor de patiënt te bereiken d.m.v. spierversterkende, mobiliserende en stabiliserende oefentherapie. De fysiotherapeutische behandeling is opgedeeld in 3 fasen. Iedere fase bestaat uit fysiotherapeutisch onderzoek, fysiotherapeutische behandeling en rapportage naar de orthopedisch chirurg (verwijzer).


Fasen van prehabilitatie en revalidatie
Het revalidatieprogramma bestaat uit een aantal fasen, welke hieronder beschreven worden. Een revalidatieprogramma verschilt per persoon en wordt op maat samengesteld.

 

Een voorbeeld: Voor fysiotherapeutische behandeling denken wij aan een totaal van 24 sessies online met een frequentie van twee keer per week.

 • Prehabilitatie

Fase 1: Voorbereiding op de operatie -prehabilitatiefase- (vanaf 4 tot 8 weken voor de geplande operatie), met oefeningen en met informatie over de ingreep. Hierbij staan optimaal beweeggedrag en gezonde leefstijl centraal. Er wordt een baselinemeting uitgevoerd zodat na OK de herstelfase een correcte follow up heeft. 

 • Revalidatie

Fase 2: Fysiek, Intake post OK, fysiotherapeutisch onderzoek. Indien er multidisciplinaire behandelbare componenten gevonden worden zal ook een intake worden gepland met de (GZ)psycholoog, coach en diëtist.


▪ Klinimetrie (t.a.v. hulpvraag/verwachtingen/belastbaarheidsniveau)
▪ Meetinstrumenten, scoringslijsten en testen: inzicht krijgen in de situatie en
beleving van de patiënt
▪ Functioneel bewegingsonderzoek: indruk transfers (in en rondom bed, gaan
staan/zitten, traplopen etc)

Fase 3: 0-12 Weken: Fysiotherapeutische behandeling, via een combinatie van de online platformen Physitrack en SpotOnMedics, middels videobellen, live chat, gepersonaliseerde online trainingsprogramma's en telemonitoring door periodieke uitzet van vragenlijsten.


Fase 4: Na 12 weken: de patiënt is zich ervan bewust dat een volledig herstel van kracht en uithoudingsvermogen een jaar kan duren. Hiervoor is echter geen fysiotherapeutische begeleiding nodig maar dient vooral door de patiënt zelf te gebeuren met veel lopen, fietsen en andere bewegingsvormen.


Uitbreiding mogelijk: minder frequent naarmate de patiënt zelfstandiger wordt. Na 6 maanden volgt een evaluatie met rapportage naar de verwijzer.

 

Blijvende zorg na revalidatieprogramma
Een gezonde leefstijl staat bij Manueel-Fysiocare centraal. Wij streven er dan ook naar om gedragsverandering duurzaam in te passen in het leven -ook na een revalidatieperiode-. Een gezonde leefstijl betekent voldoende ruimte voor Sport, Ontspanning een Gezond Voedingspatroon en een Opgeruimde geest. Mensen bewust maken van 'het waarom' is een essentieel onderdeel van onze methodiek. 

 

Na de revalidatieperiode van de patiënt is er op het gebied van leefstijl bij Manueel-Fysiocare een ruim aanbod aan hoogwaaride (online) programma's zoals een abonnementsvorm op MFC Sports (live of online), een traject vallend onder Gecombineerde Leefstijlinterventie GLI -wij hebben intern een multidisciplinair programma- en/of coaching op het gebied van duurzame gedragsverandering. 

 

Op deze manier blijft in beweging en houden wij een oogje in het zeil.

losse afbeeldingen.png
bottom of page