top of page

Fysiotherapie & Sport

Wanneer je tijdens sporten klachten ondervindt kan dit erg hinderlijk zijn. Ongeacht het niveau waarop je sport uitoefent, blessures zijn nooit fijn en voorkomen is beter dan genezen.

Sportfysiotherapie is een specialisatie na de reguliere fysiotherapie opleiding en is erop gericht klachten die worden ervaren tijdens sport te verhelpen en/of in de toekomst te voorkomen (advies en preventie). Daarnaast kan de sportfysiotherapeut mensen na een operatie of ziekte extra goed begeleiden bij het (opnieuw) starten met sporten.

 

Bij Manueel-Fysiocoare wordt tijdens de intake wordt extra aandacht besteed aan de blessure en de mogelijke oorzaak, maar ook aan de sportieve doelen van de sporter. Hoofddoel is om op een verantwoorde wijze, zo snel als mogelijk, op gewenst niveau te kunnen sporten.

Door de kennis van trainingsleer, sportfysiologie en het opstellen van trainings-, of revalidatieschema's kan de sportfysiotherapeut een specifieke therapie samenstellen om op een veilige manier het sporten te hervatten.

Sportfysiotherapie kan ook gecombineerd voorkomen met manuele therapie en/of dry needling.

 

Sportfysiotherapie is er voor iedereen die zich bezig houdt met sport, van gedreven amateur tot topsporter! Ons team van experts heeft ruime ervaring in de begeleiding van (top)sporters.

Meer informatie over sportfysiotherapie vindt u op de website van De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg (NVFS).

bottom of page