Disciplines
 

Uit onderzoek blijkt dat een meer succesvolle aanpak van verzuimreductie staat of valt bij een multidisciplinaire aanpak, een goede communicatie naar en tussen de werkgever en werknemer en een goede communicatie tussen de verschillende behandelaars. 

Wij zien onszelf als pioniers die deze werkwijze daadwerkelijk hanteren. Behandelaars van de verschillende disciplines spreken elkaar wekelijks, soms dagelijks.

 

Wij schromen ook niet professionele collegae uit andere vakgebieden bij een casus te betrekken voor een optimaal resultaat. De professionals komen uit ons netwerk: ook hiermee zijn de lijntjes extreem kort.