Interventies gericht op preventie

Voorkomen is beter dan genezen. Het staat vast dat een goede voorlichting aan leidinggevenden en werknemers een positieve bijdrage levert aan wederzijds begrip, toegenomen productiviteit, een prettig werkklimaat en duurzame inzetbaarheid. Daarnaast bespaart de werkgever veel tijd en geld als uitval kan worden voorkomen. Onze interventies zijn op maat en specifiek toegespitst op de hulpvraag.

Instellen van de werkplek

Wanneer fysieke klachten worden ervaren tijdens werk is het verstandig een gespecialiseerde fysiotherapeut mee te laten kijken. De fysiotherapeut kan ter plekke aanpassingen doen aan de werkplek en adviezen geven over houding en de balans tussen belasting en belastbaarheid tijdens het uitvoeren van werkzaamheden. Wij raden een rapportage voor de werkgever en/of werknemer sterk aan, maar dit is uiteraard optioneel.

Workshops gericht op uw hulpvraag

Voorkomen is beter dan genezen. Wanneer leidinggevenden of werknemers op de hoogte zijn van het verloop van bepaalde aandoeningen of processen is het meer voor de hand liggend dat gedragsverandering plaats zal vinden. Dit zal resulteren in een vergrote duurzame arbeidsparticipatie op alle niveaus. Voorbeelden van workshops zijn bijvoorbeeld het vergroten van kennis bij veel voorkomende klachten, het uitvoeren van een bepaalde taak of het nemen van (micro)pauzes tijdens het werk. Middels gedegen vooronderzoek stellen wij een workshop op maat samen.

Ergotraining individueel of groep

Het kan zijn dat bepaalde taken specifieke training vereisen om fysieke klachten in de toekomst te voorkomen. Onze fysiotherapeuten leren specifieke taken op de meest verantwoorde wijze aan, waarbij rekening
wordt gehouden met eventuele lichamelijke beperkingen die reeds bestaan. Denk bij deze training bijvoorbeeld aan de juiste techniek bij tillen, bukken,
schoonmaaktaken, etcetera. Adviezen worden onderbouwd met duidelijke en begrijpelijke onderbouwing.

Fysieke training voor een groep of afdeling

Bij lichamelijke inactiviteit of overactiviteit tijdens werk liggen fysieke klachten zoals RSI (tegenwoordig KANS), lage rugklachten of schouderklachten op de loer. Wanneer de fysieke belastbaarheid op orde is wordt de kans op het ontstaan van deze klachten kleiner. Wij verzorgen een (sportspecifieke) fysieke training op maat bij ons op de praktijk of op locatie.

Stoelmassage

Een goede manier om fysieke klachten onder controle te houden en/of tegen te gaan is het aanbieden van stoelmassages bij op de werkvloer. Het is voor de werknemer de perfecte manier om een langere pauze in te vullen en op deze manier zowel lichamelijk als geestelijk even afstand te nemen van de uit te voeren werkzaamheden.

Analyse, onderzoek en aanpak (complexe) vraagstukken

Naar aanleiding van een vraagstuk binnen de organisatie (denk hierbij bijvoorbeeld aan een hoog ziekteverzuim op een specifieke afdeling) brengen wij middels een uitgebreid onderzoek systematisch in kaart waar zich knelpunten en kansen bevinden. Geheel op maat zal hiervoor een plan van aanpak en implementatiestrategie worden geschreven en in nauwe samenwerking met betrokkenen worden uitgevoerd.