Fysieke interventies gericht op re-integratie

Wanneer wij helpen bij de re-integratie van een uitgevallen werknemer vindt er op korte termijn een uitgebreide intake plaats. Aan de hand van deze intake en ingevulde vragenlijst(en) adviseren wij één of meerdere interventies. Een individueel behandeltraject wordt bijvoorbeeld vaak gecombineerd met een werkplekonderzoek. Afhankelijk van de intensiteit van de klacht en de gevonden beperkingen kan een ergotraining en/of een fysiek trainingstraject worden geadviseerd.

Werkplekonderzoek/Werkplekanalyse

Door middel van een uitgebreid werkplekonderzoek wordt in kaart gebracht op welke manier de werkplek en omgevingsfactoren (denk bijvoorbeeld aan klimaat en sfeer) een invloed hebben op het gezondheidsprobleem. Aan de hand van observatie en een gesprek (mogelijk met leidinggevende) zal een plan van aanpak worden opgesteld om stapsgewijs de fysieke en mentale
belasting op te voeren tot het oude niveau. 

Individuele sessies/Paramedische trajecten

Doel van deze trajecten is het herstellen van de fysieke belastbaarheid door middel van paramedische interventies (psychosomatische fysiotherapie, fysiotherapie, manuele therapie, etc.). Ook wordt ingegaan op het vergroten
van ziekte-inzicht en vergroten van zelfmanagement van (pijn)klachten in relatie tot werk. Op grond van de fysieke intake zal een plan van aanpak worden opgesteld om verantwoord en duurzaam terug te keren op de werkvloer. Hierbij vindt met regelmaat een evaluatie plaats met alle betrokken partijen.

Ergotraining beroepsspecifiek

Door middel van een ergotraining op maat (deze varieert in tijdsduur, afhankelijk van ingangsniveau, localisatie van klachten en taakeisen van werkzaamheden) wordt stapsgewijs aangeleerd op welke manier taken of arbeidsvaardigheden, al dan niet aangepast, zo efficiënt mogelijk kunnen worden aangeleerd en uitgevoerd. Deze training is een perfecte aanvulling op een paramedisch traject bij (lichamelijk) zware beroepen.

Fysieke fitheidstraining gerelateerd aan werk

Wanneer een werknemer fysieke klachten ervaart tijdens werk (of daarbuiten) is er de mogelijkheid een training op maat te volgen en zo de fysieke belastbaarheid te verhogen. Naast het verhogen van de algemene belastbaarheid zullen specifieke oefeningen worden aangeleerd en spiergroepen worden versterkt om taakgerichte (sub)bewegingen beter uit te kunnen voeren middels graded activity training. Hieraan wordt een plan van aanpak gekoppeld zodat de werknemer ook na beëindiging van het traject aangeleerde oefeningen kan blijven uitoefenen.

Multidisciplinair traject bij complexe vraagstukken

Wij geloven in de samenwerking tussen lichaam en geest. Vaak liggen aan langdurige disbalans en klachten op het werk diverse oorzakelijke factoren ten grondslag op zowel fysiek als psychisch vlak. Een multidisciplinair traject wordt bij een dergelijke casus sterk aanbevolen. Samen met De Egofabriek pakken wij zowel fysieke als psychische klachten aan.